Vilkår og betingelser

Brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at anvende webstedet indvilliger du i at være underlagt vilkårene og betingelserne.

 1. Dette websted ejes og drives af Dengie Crops Limited, Howells Farm, Maypole Road, Maldon, Essex CM9 4SY, United Kingdom. Registreret i England og Wales. Virksomhedens registreringsnr. 2328408, momsnr. GB529354725. Registreret kontor: Hall Road, Asheldham, Southminster, Essex, CM0 7JF, United Kingdom.
 2. Rettighederne til design, billeder, logoer, fotografier og indhold på dette websted ejes af eller er licenseret til Dengie Crops Limited. De er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du må ikke kopiere, reproducere, ændre, distribuere, genudgive, vise, poste eller videregive nogen del af dette websted, undtagen hvor der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Du må kun vise eller udskrive enkelte sider til egen personlig brug.
 3. Du accepterer og bekræfter, at oplysningerne og visningerne på webstedet ikke på nogen måde må udgøre professionel rådgivning, der er relevant for dine specifikke behov, og at al rådgivning eller information, du måtte få via webstedet, på ingen måde er en erstatning for professionel rådgivning, der er givet ud fra dine specifikke behov.
 4. Du accepterer at friholde, beskytte og holde Dengie Crops Limited skadesløs mod alle tab, forpligtelser, skader, udgifter eller omkostninger, der afholdes eller pådrages, og ethvert krav eller sagsanlæg, der rejses eller trues med ud fra din brug af webstedet.
 5. Alle oplysninger, som du giver os, som sætter os i stand til at identificere dig, gemmes og behandles i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.
 6. Ved at dele alle bidrag (herunder alle fotografier, al tekst, grafik, video eller audio) med Dengie Crops Limited accepterer du gratis at give Dengie Crops Limited en licens eller tilladelse til at anvende materialet på alle måder, virksomheden ønsker (herunder ændring eller tilpasning af materialet af redaktionelle årsager) på alle medier globalt.
 7. Du vil fortsat være i besiddelse af ophavsretten til dine bidrag. De rettigheder, der gives til Dengie Crops Limited, til at anvende dit bidrag, er desuden ikke-eksklusive, hvilket betyder, at du fortsat kan anvende dit indhold, som du vil, herunder muligheden for at lade andre benytte det.
 8. Når du sender indhold til Dengie Crops Limited, må du kun sende dit eget originale indhold, eller hvis dit indhold indeholder andres arbejde (f.eks. musik, billeder og/eller video), skal du have opnået de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende det pågældende materiale.
 9. Hvis dit indhold klart identificerer andre, skal du sikre, at de har givet deres samtykke til, at indholdet anvendes af Dengie Crops Limited. Når dit indhold klart identificerer børn under 16 år, skal du sikre, at deres forældre eller værge har givet samtykke.
 10. Du må ikke sende eller dele noget indhold, der er injurierende, krænkende eller på nogen måde ulovligt. Alt upassende indhold vil blive afvist eller fjernet af Dengie Crops Limited.
 11. Dengie Crops Limited kan få brug for at kontakte dig af administrative formål i forbindelse med dit bidrag og/eller for at få yderligere oplysninger om dit bidrag. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig, kan vi måske ikke bruge dit indhold. Se vores fortrolighedspolitik.
 12. Dengie Crops Limited vil kun bevare dit indhold, så længe det er rimeligt påkrævet til det eller de formål, det blev indsendt til.
 13. Dengie Crops Limited er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der skyldes din manglende evne til at anvende dette websted. Dengie Crops Limited kan ikke love, at webstedet vil være uden afbrydelser eller helt uden fejl. Webstedet stilles til rådighed på en “som tilgængeligt” basis. Dengie Crops Limited vil ikke være ansvarlig over for dig, hvis vi ikke kan gøre webstedet tilgængeligt af årsager, som vi ikke selv har kontrol over.
 14. Webstedet kan indeholde link til andre websteder, der ikke ejes eller drives af os. Dengie Crops
  Limited gør ingen indsigelser eller garantier med hensyn til oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed eller gyldighed eller med hensyn til opfattelser, der er indeholdt på disse websteder. Ethvert link til et andet websted må desuden på ingen måde fortolkes som en godkendelse af webstedet af Dengie Crops Limited. Links angives kun af praktiske årsager.
 15. Dengie Crops Limited må når som helst ændre webstedet eller disse vilkår og betingelser. Hvis du anvender webstedet efter sådanne ændringer, vil du være bundet af de nye vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser og din brug af dette websted er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales, og enhver strid vil udelukkende blive afgjort af domstolene i England og Wales. Dine lovbestemte rettigheder berøres ikke af disse vilkår og betingelser.